Väderkatastrofer är vardag redan i dag

Vår livsstil har fått vädrets makter att vända sig emot oss, något som vi ser de växande effekterna av i dag.

Det är dags att vi börjar förbereda oss på konsekvenserna av våra handlingar. Bor du flod- eller strandnära, bör du se över hur förberedd du är på översvämningar. De flesta svenskar får vänja sig vid upp till tio gånger oftare och högre översvämningar än vad de kunnat föreställa sig. Fram till 2030 har vi fått bygga strandvallar på de värst drabbade platserna och vi kommer att ha övergett en del områden som översvämmats för ofta. Miami är ett bra exempel där de ökande översvämningarna leder till dricksvattenbrist när saltvatten nu tränger in och förorenar stadens vattenkällor. Infrastrukturskador på vägar, broar och avlopp kostar också enorma summor.

I Sverige kommer vi att få mer regn och snö samt fler och kraftigare stormar. Vi får som en följd av detta till exempel fler jordskred, raserade broar och underminerade järnvägsvallar.

Vi har i vårt skogsbruk traditionellt planterat de mest snabbväxande trädsorterna utan hänsyn till väderförändringar. Träden tål därför inte en högre årlig genomsnittstemperatur. De torkar, blir sjuka och blir mer sårbara med döende träd och fler skogsbränder som följd. Värdet på skogsbruket faller dramatiskt. De som planterade sina träd för 30 år sedan eller mer hinner kanske avverka men många kommer att få se sina skogstillgångar förstörda.

Vi måste förbereda oss på förändringen genom att vara tidigt ute med att plantera mer tålig skog som klarar ett bredare temperaturintervall.

Fler artiklar inom Infrastruktur