Sociala medier tvingar oss att utveckla arbetsplatserna

Sociala medier gör att de anställda uppfattar de traditionella arbetsuppgifterna som tråkigare.

Problemet är dopamin, en signalsubstans som vi får från framför allt social interaktion och som får oss att må bra. Detta har inte undgått dem som bygger sociala medie-appar. De har lärt sig hur de ska göra sina produkter beroendeframkallande. Vi får en dopaminkick varje gång vi får ett nytt meddelande eller en ”like”. Vi får till och med en kick bara av att tänka tanken på att vända på telefonen som ligger på bordet för att se om någon har interagerat med oss.

Vi har genom vår ständiga uppkoppling vant oss vid att gå runt med högre dopamin-nivåer i kroppen. Det här vållar problem på våra arbetsplatser: Arbetsuppgifter som tidigare har varit fullt acceptabla ses plötsligt som tråkiga i jämförelse med den interaktion som sociala medier erbjuder. Många arbetsuppgifter genererar helt enkelt inte tillräckliga mängder dopamin.

Plötsligt står cheferna med en arbetsstyrka som är mindre engagerad. Problemet skylls ofta på ”millennials”-generationen. Men alla – oavsett vilken generation de tillhör – riskerar att när de vant sig vid sociala medier att tycka att de ”vanliga” arbetsuppgifterna har blivit tråkigare.

De sociala medierna påverkar också vår koncentrationsförmåga. De finns alltid där i bakgrunden. För många av oss går det inte att stänga av Facebook, Linkedin eller Twitter under arbetstid då vi också använder oss av dem i tjänsten. Därför måste vi hitta andra sätt att vinna tillbaka våra anställda. Här är fyra konkreta råd för hur arbetet kan göras mer stimulerande:

Gamification, eller tävlingsmoment, ger en kick. Den gamla versionen av gamificationen är säljtävlingar men konceptet kan också appliceras på andra moment. Exempelvis kan de anställda tävla i kundnöjdhet, där kunderna får en möjlighet att ranka det bemötande de fått.

Ett annat framgångsrecept är att ge de anställda träning i positiv feedback. Det kan vi kalla svenskar behöva. Här kan det räcka med så lite som att säga ”hej”, ”bra jobbat”, eller le mot våra kollegor oftare.

Se över om fler arbetsuppgifter går att utföra i grupp, vilket ger mer social kontakt. Sätt upp uppgifter som går att lösa i team och erbjud mer diskussion mellan de anställda.

Teambuilding har blivit viktigare än någonsin. Ju mer medlemmarna i ett team gillar varandra, desto större kick får de ut av att arbeta med varandra.

Som arbetsgivare handlar utmaningen allt mer om att göra arbetsuppgifterna sociala för att vi ska kunna tävla mot de sociala mediernas dragningskraft.

Fler artiklar inom Arbetsmarknad