Slut med fisk på middagsbordet utan nya lösningar

Tänker vi inte efter i fråga om hur vi skapar en hållbar fiskeindustri, riskerar vi inom en snar framtid att fisken vi i dag äter tar slut på våra middagsbord.

Vi äter i Europa stora mängder fisk. Samtidigt är verkligenheten att vi importerar runt 80 procent av den fisken från Asien och Afrika. Det här beror till stor del på att vi helt enkelt fiskat slut längs våra egna kuster.

Många förstår inte vad ett hållbart fiske innebär. Det råder en förutfattad mening om att det är något slags grönt myspys. Verkligheten är snarare att det kan bli helt slut på den fisk vi äter i dag om vi inte agerar.

Fisken som vi importerar används både till djurfoder och på våra egna middagsbord. När medelklassen i Asien nu växer konsumerar de mer av den fisk som de i vanliga fall exporterar. I ett förstaläge går priserna snabbt upp, vilket kommer att slå mot både köttindustrin och konsumenter. Det enda sättet som vi kan minska vår sårbarhet genom, är att odla mer fisk i vår del av världen. Längs lämpliga vikar och uddar är det redan fullt och ute till havs blir det för dyrt. Fiskodlingar på land belastar miljön då stora mängder vatten behövs pumpas in och orent vatten som innehåller bland annat antibiotika pumpas ut. Frågan kvarstår då: Hur kan vi göra det här på land utan att belasta miljön ytterligare?

En lösning är akvaponi, eller kretsloppsodling, där vattnet pumpas runt i ett slutet system. Förutom att det bara använder runt en procent av vattnet som går åt i en traditionell, landbaserad fiskodling, odlas grönsaker i smutsvattnet. Grönsakerna får näring från vattnet och renar det så pass att mycket lite medicinering eller kemisk vattenrening behöver
tillsättas. Hela anläggningen producerar bästa sortens goda och hälsosamma filéer, samt färska grönsaker.

Om vi kan få regeringar att stötta de runt 30 000 fiskodlingar som Europa behöver kan vi säkra framtiden. De bör också stödja att folk bygger sådana här anläggningar för att odla fisk hemma.

En sådan akvaponisk anläggning kan rymmas på runt sex kvadratmeter odlingsyta i ett växthus på plats i trädgården och då försörja en familj. Skötseln tar runt en halvtimme om dagen. Öring och Röding är exempel på fiskarter som fungerar bra i detta sammanhang. Systemet drar inte heller speciellt mycket energi och kan försörjas med hjälp av solkraft.

Än så länge är den här odlingsmetoden något dyrare än den traditionella, men istället får vi mat utan mängder av tillsatta kemikalier och som är ekologiskt hållbar. I det långa perspektivet är det sårbarheten i dagens matförsörjning som är det skrämmande. Priset på fisk kommer att gå upp i takt med att haven fiskas ut. Är man osäker på framtiden kan man börja odla sin egen fisk hemma. Frågan vi alla måste ställa oss är: hur kan jag bidra till att även nästa generation ska kunna få äta fisk och kött till middag?

Fler artiklar inom Livsstil