Självkörande bilar konkurrerar ut snabbtågen

Vi har i dag en möjlighet att vara tidigt ute med teknik som vi vet kommer att vara relevant i framtiden.

Jag tänker på laddningen av el-fordon under körning, med hjälp av elslingor i vägarna. Den enda förutsättningen är att vi har fordon som drivs av elmotorer, oavsett om de går på batteri, är hybrider eller drivs av vätgas-producerad el. Tekniken att ladda bilar under färd med hjälp av laddslinga i vägen finns redan. Nu är det bara att börja gräva ned tekniken i vägarna.

I dag pratas det mycket om behovet av nya höghastighetsjärnvägar i Sverige. Jag menar att en sådan satsning är helt bortkastad. Att bygga höghastighetsjärnväg innebär till att börja med en krånglig projektering där vi måste gräva bort åsar, bygga tunnlar och lägga räls. Ställ detta mot att gräva ned en elslinga i en befintlig motorväg.

Om vi tänker oss en situation där en ny höghastighetsjärnväg är färdig om 15 år, måste resenären då fortfarande ta sig till och från centralen, vänta på sitt tåg och sedan transportera sig från ankomstcentralen. Mot den tekniken kan vi ställa en eldriven långdistanstaxi utan förare som laddar sig själv medan den åker och som kör i 200 kilometer i timmen – dörr till dörr på samma eller kortare tid. Och det till en bråkdel av kostnaden för resenären.

Det går inte bara mycket snabbare att lägga laddslingor i vägarna än att bygga järnväg. Kostnadsbesparingarna för samhället är också stora. Laddslingorna behöver inte läggas i marken vid alla vägar. Det räcker om vi elektrifierar E4, E6, E18 och Riksväg 70. Moderna elbilar har en räckvidd på 400 kilometer innan de behöver återvända till laddande vägar. Båda filerna behöver inte elektrifieras. Det räcker att ha en slinga som byter vägbana efter någon kilometer och sedan korsar igen med jämna mellanrum.

Att bygga en höghastighetsjärnväg rimmar illa med visionen om att hela Sverige ska leva. Med ett höghastighetståg förflyttas trafik till ett litet antal stationer. Vill vi att hela Sverige ska leva borde vi istället göra transporterna billigare i hela landet. Då är de självkörande bilarna som kan laddas under körning det bästa kortet vi har.

Det pratas också om att snabbtågen ska konkurrera med flyget om 15 år. I den diskussionen försvinner alltid perspektivet hur flygindustrin ser ut vid den tidpunkten. Även den kommer att genomgå förändringar med elektrifiering, autopilotlösningar och möjligheten att landa på vilken gräsmatta som helst.

SaveSave

Fler artiklar inom Infrastruktur