Matproduktionen flyttar från landsbygden

Den svenska landsbygden består till stor del av bondgårdar och åkrar – men förändringar i sättet att producera mat gör att landsbygden som den i dag ser ut kommer att förändras.

Kina har redan lagt sina första beställningar på konstgjort kött, rapporterar flera internationella medier. Kvaliteten i odlat kött kommer snart att överstiga kvaliteten hos traditionellt kött från uppfödning. När odlat kött kan konkurrera i pris och kvalitet med dagens köttutbud kommer vi att köpa mindre traditionellt kött. Djurhållningen på landsbygden minskar då kraftigt. Vinsten för konsumenten är renare mat, fri från antibiotika och bekämpningsmedel.

Behovet av jordbruk på öppen mark kommer även det snart att vara försvunnet i och med automatiseringens möjligheter. Att odla mat i det fria genom att förgifta resten av naturen blir ett minne blott. Vi kommer istället snart med hjälp av bakterier eller stamceller odla matceller som vi kan ”klistra ihop” livsmedel av. Det traditionella jordbruket får konkurrens av miljövänlig ölbryggningsliknande matproduktionen i jästankar. Bakteriegenererade livsmedel kommer att bli mycket billigare och då slå ut det traditionella jordbruket.

Det vi i dag inte har löst är att vi inte kan odla frukt och grönsaker på detta sätt. Rent teknologiskt är detta troligtvis lösbart i en nära framtid. Landsbygden kan återgå till att fyllas med skog och blommor medan befolkningen i allt högre grad koncentreras till städerna.

Fler artiklar inom Livsstil