Industrin har flyttat hem – om förutsättningarna är de rätta

Industrin är på väg tillbaka till vår del av världen och det innebär också att vi måste skapa förutsättningar för att bli del av den rörelsen.

Det är framförallt två samverkande faktorer som driver industrin tillbaka till västvärlden:

Den ena är automationen och robotiseringen av fabrikerna. Produktionstunga regioner som Mexiko, Kina och Sydostasien är inte särskilt lämpliga för i huvudsak automatiserade fabriker. Infrastrukturen finns helt enkelt inte på plats i form av exempelvis stabil energi. Dessutom är det brist på ingenjörer som kan sköta om maskinerna och robotarna. Här är vi i gengäld väl positionerade i Sverige.

Den andra processen som driver på utvecklingen mot en hemflytt är den överhängande risken för allt mer protektionistiska skattelagstiftningar. Produktägarna i Europa och USA har på grund av dessa faktorer börjar att se sig om efter möjligheten att flytta hem produktionen, in i de nya skatte- och tullområden som håller på att uppstå. När produktionen flyttar in i de nya skatteområdena kommer många företag passa på att automatisera samtidigt. Anledningen är enkel: En strafftull på 20 procent kompenserar inte för det höga kostnadsläget vid produktion i Europa. Om man däremot automatiserar samtidigt – då går ekvationen ihop.

Det är viktigt att Sverige nu lägger sig i framkant av utvecklingen. Politikerna måste se till att hemflytten blir en smidig process. Stöd måste ges så att företag kan skaffa kompetenta medarbetare och nya lokaler – antingen befintliga eller genom nybyggen. För att detta ska bli verklighet krävs enklare processer runt bygglov och miljötillstånd.

Skatter blir också en nyckelfråga. Politikerna måste se till att vi har en stark utbildning för robotingenjörer. Det bör inte förekomma diskussioner som eventuell skatt på robotar. Då läggs produktionen i länder inom EU som inte har sådana nackdelar.

Det är inte bara politiker som måste positionera sig för den kommande förändringen, utan även industrin och dess finansiärer: För affärsmännen gäller det att hjälpa till med att finansiera hemflytten. Även för företag inträffar flera nya affärsmöjligheter. För produktägare, med antingen egna fabriker eller lego-tillverkning i Sydostasien, gäller det att flytta hem så fort som möjligt för att inte tappa mark. Bolag kan vinna marknadsandelar på att vara snabba i den här utvecklingen. De som inte är snabba nog kommer istället att stå på näsan.

Fler artiklar inom Arbetsmarknad