Bussarna försvinner

Många av stadsbildens karakteristiska inslag kan vara försvunna redan 2030. Bussar kommer exempelvis att ersättas av självkörande taxibilar.

Förändringen kommer att ske på grund av att detta helt enkelt är billigare, samtidigt som det för de flesta stadsbor också förenklar livet genom att transporterna sker från dörr till dörr. Under en övergångstid kommer busslinjer och självkörande taxibilar att användas sida vid sida då det kommer att finnas områden där bussar är billigare och bättre lämpade. Men, priset för busstjänster kommer inte att sjunka lika snabbt som för taxiliknande tjänster och så småningom är bussen helt utkonkurrerad.

Förändringen kommer att ske olika fort på olika platser. För exempelvis Transport London går det snabbt att bygga upp en egen app för självkörande bilar och det finns en jättemarknad. För en medelstor svensk stad finns inte samma underlag för att utveckla denna typ av tjänster i ett tidigt skede.

Grundtanken är att transporterna i alla städer så småningom kommer att vara självkörande. För att nå till den punkten kommer utvecklingen att ske genom flera steg. Till att börja med, som vi redan har sett i Sverige, kommer små självkörande minibussar. Därefter följer självkörande taxibilar och sedan även drönarliknande flygtaxi.

Marknaden kommer att ägas av producenterna av fordonen. I fallet med en medelstor svensk stad kan de inte bygga en egen tjänst för att koordinera transportflödena. De kan istället gå direkt till biltillverkarna och skriva ett långtidskontrakt för kollektivtrafik. De som bygger bilarna kommer i framtiden också att vara de som äger bilarna. Stora städer som New York eller London kan möjligen tänkas äga egna bilar som de köper in och driver, men för de flesta städerna handlar det i princip om avancerade leasingtjänster.

Det är inte bara en billigare lösning att erbjuda självkörande taxi jämfört mot stora bussar, det bidrar till en mycket trevligare upplevelse av stadslivet. Men, den största vinnaren blir förorterna. När kollektivtrafiken blir trevligare kommer vi att acceptera längre pendlingsavstånd. Det gör många fler benägna att bosätta sig längre ut från stadskärnan.

Fler artiklar inom Fordon